UChoose is Customised Professional Mentoring that gives Early Childhood practitioners, teachers, and school leaders control over their professional learning pathway - in other words participants work with a mentor through their own tailored learning journey.

 

 

UChoose is ideal if you want to:

 • Lead change and build leadership practices
 • Develop strategies and solutions for specific situations and challenges
 • Explore an area of specialisation, for example, eLearning, modern learning practices, cultural responsiveness, and much more
 • Develop your own mentoring or facilitation skills
 • Meet your appraisal goals or collect, select and reflect on a body of evidence for appraisal
 • Design, plan, implement, evaluate your own inquiry

How would the UChoose programme work for you?

To add a little more detail to what is on the CORE UChoose page: in practical terms you  would work closely with a specially selected mentor, with whom you would meet online once a month for approximately sixty minutes (or twice a month for 30 mins each time).

 Your UChoose mentor will be able to offer support exactly when you need it, as well as identifying and sharing resources that will help extend your skills and thinking. You also have the opportunity to participate in this online community of likeminded professionals.

What does total commitment look like?

 • Overall time commitment is approximately 1 - 2 hours a week (but this is incorporated into and extends any other professional learning the you are currently involved in, rather than being additional)
 • 45 – 60 minutes a month with your UChoose mentor online (i.e. Skype, or Google hangout)
 • As little or as much time as you want in the UChoose online community
 • 1 hour participating in CORE’s regular ‘webinars’ (as decided upon by you and your mentor)

How much does it cost?

Individuals: $474 + GST for 3 months, $1300 + GST for 6 months and $1900 +gst for 12 months

Schools/ECE centres (3-5 people): $1900 + GST for 6 months and $3200 + GST for 12 months

There are other flexible, tailored duration options available. Please contact us to discuss

Questions?

If you have a question, please email uchoose@core-ed.org(link sends e-mail) or hazel.owen@core-ed.org(link sends e-mail), or phone Hazel 021 917660

Register

Click on this link, and follow the prompts for 6 or 12 month options. For the small group option, you can add delegate's names and email addresses.

Ko ‘Māu e Kōwhiri’ tētahi hōtaka Whakaruruhau Kaimahi Hāngai ka wātea ki ngā kaimahi Whare Kōhungahunga, ngā kaiako me ngā pouwhakahaere kura tuatahi hei whakaū i tō rātou mana ki te para i ō rātou huarahi ako ngaio - arā, ka mahi tahi te hunga nei ki tētahi kaihāpai i te ara ako hāngai kua whakaritea mō rātou.

Ka pai te kaupapa nei a ‘Māu e Kōwhiri’ mehemea e hiahia ana koe ki te:

 • Ārahi i ngā panonitanga me te whakatipu i ngā pūkenga ārahi
 • Tūhura i tētahi akoranga whāiti, pēnei i te Akoranga-Matihiko (Ako-E), ngā mahi ako hou, he tirohanga ā-ahurea, arā noa atu, arā noa atu
 • Whakawhanake i ngā rautaki me ngā whakataunga mō ngā āhuatanga motuhake me ngā kaupapa uaua
 • Whakawhanake i ōu ake pūkenga hāpai, pūkenga whakahaere rānei
 • Whakatutuki i ōu whāinga aromihi; te kohi, te whiriwhiri, te huritao rānei i tētahi kohinga taunakitanga mō tō aromihi
 • Waihanga, whakamahere, whakatinana, arotake i tāu nā ake pakirehua

Ka pēhea te hōtaka ‘Māu e Kōwhiri’ e whai hua mōu?

Hei kupu tāpiri ki ngā korero kei te whārangi 'Māu e Kōwhiri' o Tātai Aho Rau: ka noho tahi kōrua ko tētahi kaihāpai i āta whiriwhirihia māu, ki te āta aro ki ngā mahi.  Ka hui ā-tuihono i ia marama mō tōna 60 meneti (e rua rānei ngā hui mo tōna 30 meneti).

Ka tautokohia koe e tō kaihāpai i te wā e hiahiatia ana, ka mutu ka tautohu, ka tiri rauemi e pakari kē atu ō pūkenga, ō whakaaro.  Ka whai wāhi hoki koe ki te hapori pae tukutuku me ētahi mātanga e rite nei ngā whakaaro ki ōu.

He pēhea nei te āhua o tō kuhu atu?

 

 • Hui katoa, ko tōna 1-2 hāora i ia wiki (heoi anō he wāhanga tonu, he whakawhānuitanga hoki ēnei hāora i ngā akoranga ngaio o te wā, ehara noa i te āpitihanga)
 • 45 – 60 meneti i ia marama, ka taki hui ā-tuihono kōrua ko tō kaihāpai (pēnei i te hui ā-Huirangi (Skype), te Google hangout rānei)
 • He iti, he nui rānei te wā i te hapori tuihono o Māu e Kōwhiri
 • 1 hāora, e kuhu atu ana ki ngā ‘ako ā-pae tukutuku’ o Tātai Aho Rau (tēnā ka whiriwhirihia tahingia e kōrua ko tō kaihāpai

He aha te utu?

Takitahi: $474 + TĀKE hokohoko mō te 3 marama, $1300 + GST mō te 6 marama, ā, $1900 + GST mō te 12 marama

Kura/Whare Kōhungahunga (3-5 tāngata): $1900 + GST mō te 6 marama, ā, $3200 + GST mō te 12 marama

E wātea ana ētahi kōwhiringa ngāwari, hāngai ake hoki. Tēnā whakapā mai ki te matapaki.

He pātai ā koutou?

Mehemea he pātai ā koutou, tēnā whakapā ā-īmēra ki  uchoose@core-ed.org (link sends e-mail) ki hazel.owen@core-ed.org (link sends e-mail) rānei, waea atu rānei ki a Hazel 021 917660

Rēhitatia

 Pāwhiria te honongaitua nei, ā, whāia ngā tohuaki mō te 6 marama rānei, te 12 marama rānei. Mō te kōwhiringa rōpū tokoiti, e āhei ana te āpiti i ngā ingoa o ngā kaitono me ā rātou īmēra.