Blog

From the uLearn16 blog: a review by Nichole Gully of Charisma Rangipunga’s presentation – Thurs 6 October 2016

Kei te kapakapa rānei te ngākau o te reo Māori? E kai ngā mata i te rā!

I tatū atu a Charisma Rangipunga nō Ngāi Tahu, Ngāti Kahungunu, Taranaki ki uAko2016 e wānanga ai i te oranga rānei o te reo Māori. Hei tā Charisma, e hia kē nei ngā ara kua whāia hei whakarauora i tō tātou reo engari he haere kurī noa iho ērā haerenga, kua ora ake rānei tō tātou reo i aua mahi? Ko te whāinga o te kauhau kia matua mōhio te hunga whakarongo ki ngā āhuatanga o tō tātou reo Māori me tōna ora i tēnei ao hurihuri, hei āwhina i te hunga e ngākau nui ana ki te reo i ā rātou mahi. I whakaoreore i a Ngākau, i a Hinengaro kia aro ki ngā mahi whakarauora reo, kia whai whakaaro hoki ki te wāhi ki tēnā, ki tēnā o tātou i ēnei mahi.

Aua atu ngā mahi rangatira a Charisma Rangipunga hei whakarauora i te reo Māori. I te uepū whakarauora i te reo o Ngāi Tahu mai i ngā tau 90. Ko ia tētahi o ngā tino ringa tōhaunui i kōkirihia te rautaki Kotahi Mano Kāika, Kotahi Mano Wawata mai i te tau 2000. He Kaikōmihana a Charisma i Te Taura Whiri i te Reo Māori, ā, i te kāhui i kawe nei i Te Ture Reo Māori 2015. Ahakoa te hekenga o te werawera, ko tāna, kāore he mahi tua atu i te mahi hākui me te whāngai i te reo i te kāinga.  Kāore hoki he wāhi i kō atu i te kāinga hei whakarauora i te reo. Kei pōhēhē Ngāi Tātou, mā te kura te reo e whakarauora, ka ora rānei i te marae. E hē!

He māmā a Charisma o ngā makimaki tama e toru, 17, 10, e 8 ngā pakeke. He reo Māori te reo i te kāinga pō noa te ao, ao noa te pō. Heoi, ki tā Charisma, ehara rawa te whāngai reo i te kāinga i te mahi ngāwari. Kia aro mai ana poai, me ū ki te reo o nāianei tonu, me mārama tana reo ki a rātou, me whai rautaki hoki ia e manawareka atu ai ngā tama ki te kōrero Māori hoki rātou ki a rātou, ki te hapori arero Māori. Hei tā i te pikitia, i kōrero ia mō te hararei ā-whānau ki Tahuna, ki ngā waka reti raima (luge) mahi ngahau ai i te taha o ngā tamariki. Tae rawa atu ki reira, ka raru katoa ia i te korenga o tana mōhio ki ētahi rerenga kounga nei kia Māori te whakaahua i ngā rerenga Pākehā nei:

 • Son, don’t use your foot as a break. 
 • Did you see how I slid around the corner?
 • Son, your big head won’t fit in the helmet, go ask for another one.

Ka pātai tana pōtiki, “Māmā, he aha tēnei mea te Gondola?” I whakautua tana pātai engari, kāore i a ia ngā kupu i hāngai ki ngā taputapu gondola, ngā kupu hei whakaahua i te hanga me ngā oro. I raru anō hoki ia i te taenga mai o te iwi Pokemon. Nā reira, ko tāna i ako ai, me āta whakarite rautaki e whakawhāiti ai i aua tū reo i mua noa atu i te haerenga.

Ko te Kahoot (kēmu 248488) te huarahi i ako ai ngā apataki o tēnei wānanga i ngā auheke me ngā aupiki o te reo Māori mai i te taenga o Ngāi Kiritea ki Aotearoa. He ā

ta titiro ki te heke o te kōrerotanga o te reo Māori. I matapakihia he aha ngā āhuatanga i tāmi ai i te kōrerotanga o te reo? I kōrerohia:

 • Te heke haere o te taupori Māori i te whawhai, i te māuiui, i te aha, i te aha
 • Te heke haere o te rahinga o ngā tamariki i kōrero Māori i roto i ngā tau, ināhea hoki i tīmata anō ai ki te piki
 • Te whakakoretanga o te reo i ngā kura
 • Te hua o te nuku ki ngā tāone nui o te motu
 • Ngā pūrongo kāwanatanga i mea “Kāore ōna take” o te reo Māori ki te ao hou. The Hunn Report – me Pākehā te Māori. I whakamahia e ngā tari kāwanatanga katoa
 • Te tau i takatū a Māori kia whai mana te reo Māori – 1975
 • 1975 – Te wiki o te reo Māori (hei whakatenatena i te pai o te reo Māori)
 • Te whakatū i ngā kura reorua hou (Ruātoki )
 • Ngā iwi me ngā rautaki – Ko Raukawa te tuatahi – Whakatipu Rua Mano
 • 1953 – 56% ngā tamariki kōrero Māori
 • 1975 – 5% ngā tamariki whai reo Māori
 • 1985 – Ko Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi te kura kaupapa Māori tuatahi.

Charisma presenting

I whakatūria ngā apataki 10 o te katoa o te rūma kia kite ā-kanohi, kia rongo ā-tinana, ā-whatumanawa anō hoki i ngā raraunga e hāngai ana ki te oranga o te reo o Māori, ka matapakihia ai ngā pānga o ngā raraunga.

Charisma Rangipunga

 • E 3 o te 10 e noho ana ki Tāmaki. 1 o te 10 e noho ana ki Ōtautahi. He aha ngā rautaki whakarauora i ēnei wāhi? E whaitake ana? Ka pēhea?
 • 15% kāore i te mōhio nō hea rātou.
 • E 3 o te 10 e mōhio ana ki te katoa o ā rātou pepeha.

Mena ko te marae te wāhi ka rangona te reo Māori, he aha te pānga o ēnei ki te oranga o te reo?

 • E 6 o te 10 – kua tae atu ki tōna marae i tētahi wā nuku atu rānei – 4/10 kāore anō kia tae atu.
 • E 3 o te 10 – te rahi kua tae atu i tēnei tau kua hori
 • 15% kua tae atu ki tōna marae i tēnei 12 marama nui ake i te wā kotahi.

Mena ka riro mā ngā kura te reo e whakarauora, ka pēhea ēnei raraunga?

 •  E 2,500 ngā kura o te motu. Tōna 60 ngā kura rumaki (KKM+) taumata 1-2.
 • 1 o te 10 ngā tamariki Māori e kuraina ana ki ngā kura taumata 1-2.

Mena kāore a Māori e tae atu ana ki te marae, ruarua noa iho ngā Māori e kuraina ana ki ngā kura arareo Māori, ki hea kē whakarauora ai, kōrero ai i te reo?

Tokohia ngā Māori e kōrero Māori ana?

 • E 2 o te 10 ngā Māori e mea ana he āheinga reo Māori mai i te reo tapepe, kupu ruarua nei, tae noa ki a Tīmoti Kāretū.
 • E 2% o te katoa o ngā kaikōrero Māori e kōrero Māori ana i te kāinga.
 • E 4% e ruarua ana.

E hika mā, ko te nuinga o Ngāi Māori e kōrero Pākehā ana ki te kāinga. Ahakoa ngā kura, ngā whare wānanga, ngā reo irirangi, ngā pukapuka, te pouaka whakaata Māori, ko tātou katoa he kōrero Māori. Kei te kapunga o ngā ringa te oranga rānei?  Ki te kore koutou e whakahoki i tō koutou reo ki ō koutou kāinga ake, ki ō tamariki, he aha te hua o tō koutou reo? Kaiako mā, he aua noa te mahi i te kura arareo Māori. E kai ngā mata i te rā!

audience

 


Nichole Gully

Nichole Gully has worked in Māori medium education for over 13 years. Before joining CORE, she worked as a lecturer at the University of Canterbury in undergraduate and post-graduate Māori language programmes. There she was involved in Māori language learning papers, indigenous language revitalisation, bilingual and immersion education, language teaching methodologies, and teacher education. As a mother of a bilingual ten-year-old boy in a Māori-speaking household, Nichole also works alongside whānau in their journies in bringing up bilingual babes. Nichole is currently researching and developing an innovative method to accelerate the acquisition of te reo Māori called 'Kia Whita!' which is modelled on the Accelerative Integrated Method.
Email me when people comment –

You need to be a member of UChoose to add comments!

Join UChoose